Οδηγίες για μεταβίβαση δικύκλου

Δείτε και ενημερωθείτε αναλυτικά για όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη μεταβίβαση δικύκλου, τη διαδικασία και τις τιμές μεταβίβασης ανά κατηγορίες κυβισμού. Οι Αρμόδιες Υπηρεσίες είναι τα ΚΕΠ και Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • ‘Aδεια κυκλοφορίας
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη, αγοραστή ή πωλητή
  • Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) όταν ο πωλητής χρωστούσε το δίκυκλο
  • Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης του δικύκλου
  • Δελτίο τεχνικού ελέγχου εφόσον υποχρεούται να διαθέτει

Διαδικασία

Ο αγοραστής με τον πωλητή μεταβαίνουν στο ΚΕΠ ή στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία θα γίνει η μεταβίβαση, όπου καταθέτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Να σημειώσουμε πως το τέλος μεταβίβασης το επιβαρύνεται ο αγοραστής του δικύκλου και όχι ο πωλητής. Ο αρμόδιος υπάλληλος εκδίδει προσωρινή νέα άδεια κυκλοφορίας και μετά από μία εβδομάδα ο αγοραστής μεταβαίνει στο ΚΕΠ ή στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για να παραλάβει τη νέα άδεια κυκλοφορίας.

Ενδεικτικές τιμές για μεταβίβαση δικύκλου

  • 51-400 κ.εκ.: 105 ευρώ
  • 401-800 κ.εκ.: 120 ευρώ
  • 801-1.300 κ.εκ.: 135 ευρώ